Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej ul. Modrzewiowa 1 43-190 Mikołów

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu „ Procedury dekontaminacyjne na bloku operacyjnym", które odbędzie się 24 września 2015r w SPSKM-ŚUM w Katowicach przy ul. Francuskiej 20/24 w sali wykładowej budynku Oddziału Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Potwierdzenie udziału proszę przesyłać na adres : dkarwowska@spskm.katowice.pl w email zwrotnym zostanie przesłana agenda spotkania.

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników oraz Pielęgniarek Oddziałowych Bloków Operacyjnych. Przedstawione zostaną zagadnienia dekonatminacji jak również prezentacje firm doposażających bloki operacyjne w aparaturę i sprzęt medyczny. Przewidywany czas szkolenia 9:00-14:00. Liczba miejsc ograniczona. serdecznie zapraszam Dorota Kudzia-Karwowska


Zapraszamy na szkolenie 22-23.09.2015 r. w Hotelu „Jano” w Jaworzynce-Krężelce (gmina Istebna). Więcej w dziale INFORMACJE!


Związek działa od 2001 roku, jest organizacją zrzeszającą Pracodawców będących Zakładami Opieki Zdrowotnej. Obecnie liczy 61 Członków, reprezentujących w znakomitej większości Szpitale jak również zakłady udzielające świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz w systemie Ratownictwa Medycznego. Zrzesza również Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Zakładów Opieki Zdrowotnej. Swoje zadania Związek stara się realizować poprzez współuczestnictwo we wszystkich ważnych zdarzeniach związanych z szeroko pojętą Ochroną Zdrowia traktując jako priorytet Ochronę Praw Pacjenta.