Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym - 2018 - Roku życzy Tadeusz Urban Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej


Zapraszamy na szkolenie 09-10.01.2018 r. w Hotelu „Jano” w Jaworzynce-Krężelce. Więcej w dziale INFORMACJE!


Związek działa od 2001 roku, jest organizacją zrzeszającą Pracodawców będących Zakładami Opieki Zdrowotnej. Obecnie liczy 61 Członków, reprezentujących w znakomitej większości Szpitale jak również zakłady udzielające świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz w systemie Ratownictwa Medycznego. Zrzesza również Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Zakładów Opieki Zdrowotnej. Swoje zadania Związek stara się realizować poprzez współuczestnictwo we wszystkich ważnych zdarzeniach związanych z szeroko pojętą Ochroną Zdrowia traktując jako priorytet Ochronę Praw Pacjenta.