Zapraszamy na szkolenie 05-06.05.2015 r. w Hotelu „Na kamieniu” w Borkach Małych. Więcej w dziale INFORMACJE!


Związek działa od 2001 roku, jest organizacją zrzeszającą Pracodawców będących Zakładami Opieki Zdrowotnej. Obecnie liczy 61 Członków, reprezentujących w znakomitej większości Szpitale jak również zakłady udzielające świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz w systemie Ratownictwa Medycznego. Zrzesza również Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Zakładów Opieki Zdrowotnej. Swoje zadania Związek stara się realizować poprzez współuczestnictwo we wszystkich ważnych zdarzeniach związanych z szeroko pojętą Ochroną Zdrowia traktując jako priorytet Ochronę Praw Pacjenta.