ZARZĄD ZWIĄZKU – organ wykonawczy Związku
 • PREZES – Tadeusz Urban
 • WICEPREZES – Maria Darlewska-Turant
 • WICEPREZES – Marek Moszczak
 • CZŁONEK ZARZĄDU – Piotr Trybalski
 • CZŁONEK ZARZĄDU – Grażyna Osińska
 • CZŁONEK ZARZĄDU – Artur Borowicz
 • CZŁONEK ZARZĄDU – Anita Wardzyk-Kulińska
 • CZŁONEK ZARZĄDU - Marek Drobik
Komisja Rewizyjna
 • Grażyna Kuczera
 • Izabela Paprotna
 • Witold Szendzielorz